MHTI

Vesna BJEDOV - Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika

Vesna BJEDOV - Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika


Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Vesna BJEDOV


XII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - PLENARNA IZLAGANJA
Aleksandra ŠČUKANEC - Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome Ana LEHOCKI-SAMARDŽIĆ - Utjecaj dvojezičnosti na razumijevanje stručne (akademske) terminologije u kontekstu prevođenja strukovnih tekstova Anica BILIĆ - Istina i kič u Bojnom cvijeću Stjepana Petričića, nepoznatoga hrvatskog ratnika iz Prvoga svjetskog rata Ante BEŽEN - Ivan Mažuranić – utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga obrazovnoga sustava Domagoj BROZOVIĆ - Gdje počinje najnovija hrvatska književnost? Granice postmodernizma i ratnog pisma u hrvatskoj književnoj historiografiji Dora VUK - Kvantitativna analiza leksičke složenosti pisanih uradaka hrvatskih nasljednih govornika u Mađarskoj i Austriji Ernest BARIĆ - Uporaba i prevođenje međunarodnih riječi i izraza u mađarskohrvatskim i hrvatsko-mađarskim rječnicima Mavra Špicera (1893.) i Ede Margalića (1898.) Indira ŠABIĆ - Poredbe i poredbeni frazemi Antuna Gustava Matoša Ivan TROJAN - Malo pa ništa Antuna Gustava Matoša Ivica VIGATO - Jezik i pismo dviju propovijedi iz 17. stoljeća sa sjevernodalmatinskih otoka Julijana MATANOVIĆ - Kamo su nas odvezli tuđi autobusi Krešimir BAGIĆ - Devedesete Lakše ih je voljeti iz daljine Ladislav HEKA - Posljedice Prvoga svjetskoga rata na Hrvatsku i Hrvate Ljiljana KOLENIĆ - Ljiljana KOLENIĆ Hrvatski književni jezik u vrijeme Antuna Gustava Matoša Ljubica JOSIĆ - Humor „literarne fakinaže” Antuna Gustava Matoša Marica LIOVIĆ - Matoš i Kosor Martina KOLAR BILLEGE, Vesna BUDINSKI - Predstavljanje hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u metodičkome kontekstu Petra GLAVOR PETROVIĆ - O kulinarskom nazivlju u Habdelićevu Dictionaru Robert BACALJA, Katarina IVON - Ratna lirika Jurja Kapića u zadarskom Narodnom listu 1915. – 1918. Ružica PŠIHISTAL - Matoševa Mȍra ‒ Knjiga sa sedam pečata Tamara GAZDIĆ-ALERIĆ, Dunja VRANEŠEVIĆ - Koncept i struktura elipse u suvremenome jeziku Timea BOCKOVAC - Motiv rata u rukopisnim molitvama iz Semartina Tomislav ŽIGMANOV - Prvi svjetski rat u pjesništvu Hrvata u Bačkoj Vesna BJEDOV - Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika Zorica JURČEVIĆ - Hrvatsko blato u Prvom svjetskom ratu: Simbolika Bitke kod Bistrice Lesne