MHTI
Znanost

Utjecaj dvojezičnosti na razumijevanje stručne (akademske) ...

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: LEHOCKI-SAMARDŽIĆ, Ana
Znanost

Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvat...

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: ŠČUKANEC, Aleksandra
Znanost

Predstavljanje hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u ...

Tema : #pedagogija
Godina objave: 2016.
Autor: KOLAR Billege, Martina
Znanost

Gdje počinje najnovija hrvatska književnost? Granice postmo...

Tema : #književnost
Godina objave: 2016.
Autor: BROZOVIĆ, Domagoj
Znanost

Kamo su nas odvezli tuđi autobusi (kad teorija zamuca pred ...

Tema : #književnost
Godina objave: 2016.
Autor: MATANOVIĆ, Julijana
Znanost

Figure slova

Tema : #književnost
Godina objave: 2016.
Autor: KOŠĆAK, Nikola