MHTI

Ernest BARIĆ - Uporaba i prevođenje međunarodnih riječi i i...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Ernest BARIĆ

Ivica VIGATO - Jezik i pismo dviju propovijedi iz 17. stolj...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Ivica VIGATO

Tamara GAZDIĆ-ALERIĆ, Dunja VRANEŠEVIĆ - Koncept i struktur...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Tamara GAZDIĆ-ALERIĆ, Dunja VRANEŠEVIĆ

Robert BACALJA, Katarina IVON - Ratna lirika Jurja Kapića u...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Robert BACALJA, Katarina IVON

Zorica JURČEVIĆ - Hrvatsko blato u Prvom svjetskom ratu: Si...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Zorica JURČEVIĆ

Anica BILIĆ - Istina i kič u Bojnom cvijeću Stjepana Petrič...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Anica BILIĆ

Tomislav ŽIGMANOV - Prvi svjetski rat u pjesništvu Hrvata u...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Tomislav ŽIGMANOV

Timea BOCKOVAC - Motiv rata u rukopisnim molitvama iz Semar...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Timea BOCKOVAC

Ladislav HEKA - Posljedice Prvoga svjetskoga rata na Hrvats...

Tema : #
Godina objave: 2016.
Autor: Ladislav HEKA